MSK Solutions kan uw partner worden in het uitvoeren van engineeringsactiviteiten. De engineeringsactiviteiten die MSK Solutions  biedt bestaan uit het uitvoeren van een compleet project of een deel van een project. De uitvoering van de engineering kan bestaan uit verschillende fases: concept fase,

basis engineering en detail engineering.

 

Concept fase

De concept fase is de eerste stap in het uitwerken van een nieuw project. In deze fase kan MSK Solutions met u of voor u brainstormen over verschillende concepten. Vervolgens worden de concepten beoordeeld en/of geëvalueerd. Tevens wordt de haalbaarheid van de concepten in kaart gebracht. Voor de haalbaarheid zijn de volgende aspecten van belang: concept toetsing (prototyping), planning en een overzicht van de globale kosten in overleg met u als opdrachtgever.

Het resultaat van de concept fase is het conceptuele ontwerp.

 

Basis engineering

De basic engineering is een vervolgstap op het conceptuele ontwerp. In deze fase worden, in samenwerking met u als opdrachtgever, de capaciteit, de proces- en projectcondities en/of de lay-out bepaald. Het resultaat van deze fase wordt weergegeven in een 3D-model. In dit 3D-model zijn de lay-out en opzet van het project vastgelegd. Ook levert MSK  de daarbij  bijbehorende 2D ontwerptekeningen aan. Het is van belang om het ontwerp vervolgens met u als opdrachtgever vast te leggen.

 

Detail engineering

Na de basic engineering komt de vervolgstap naar de detail engineering. In deze fase wordt meer detaillering aangebracht in het 3D-model. Vervolgens wordt dit model gebruikt voor de 2D-realisatietekeningen. De 2D-realisatietekeningen worden gebruikt voor de projectrealisatie.

 

MSK Solutions is ervan overtuigd dat de snelheid en kwaliteit van de verschillende engineeringsfases van groot belang zijn voor het succes van het project. U kunt erop vertrouwen dat MSK Solutions er alles aan doet om uw opdracht succesvol af te ronden.